2798

Zraszacz rotacyjny regulowany zrasza obszar pe¡nego ko¡a