2772

2772 - 10m 4mm wąż

2776

2776 Zawór regulacji przep¡ywu – 4 mm

2778

2778 ¿ącznik prosty do - 4 mm

2781

Podpórka wbijana do mikrorur 4 mm

2782

2782 Uchwyt do mocowania na ·cianie - 4 mm

Podpórka do rur: 2789

Wbijana wysoka podpórka