2772

Wąż 4 mm
Przewód zasilający o ma¡ym przekroju doprowadzający wodę do
poszczególnych ro·lin. Wyjątkowo giętki i odporny na dzia¡anie promieni
UV.