2778

Do pod¡ączania mikrorury do rury zasilającej lub ¡ączenia dwóch odcinków
węża „mikro" lub węża przesączającego „mikro".