AquaStorm 360 na podstawie

Kluczowe parametry

  • Wszystkie cechy standardowego produktu plus funkcja zraszania rozpyloną strugą.
  • Wyposażone są w 5 dysz strumieniowych do podlewania trawników.
  • Maksymalna powierzchnia zraszania do 314 m2 lub średnica 20 m.
  • Regulowany kolisty zraszacz na płozach.