Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka ochrony danych osobowych

Hozelock Limited szanuje twoją prywatność i chroni twoje dane osobowe.

 • Otwarcie informujemy o tym, jakie dane gromadzimy, oraz w jaki sposób będziemy je przetwarzać.
 • Udostępnione nam dane osobowe wykorzystujemy w celach określonych w polityce prywatności, między innymi w celu świadczenia zamawianych usług i doskonalenia obsługi klienta Hozelock Limited.
 • W dowolnej chwili możesz wycofać zgodę na otrzymywanie wiadomości o treści marketingowej.
 • Podejmiemy wszelkie dostępne środki, aby zapewnić bezpieczeństwo udostępnionych nam przez ciebie danych.
 • Będziemy szanować twoje prawo do ochrony danych osobowych i zapewnimy ci możliwość zachowania nad nimi pełnej kontroli.

Pełną treść polityki prywatności znajdziesz poniżej. Pomoże ci lepiej zrozumieć, w jaki sposób wykorzystujemy twoje dane osobowe. Szczegółowo wyjaśnia, jakie rodzaje danych osobowych gromadzimy, w jaki sposób je gromadzimy, do jakich celów możemy je wykorzystywać i komu możemy je udostępniać.

W treści polityki prywatności znajdziesz przykłady wyjaśniające, dlaczego i w jaki sposób przetwarzamy twoje dane osobowe. Jeśli masz dodatkowe pytania, napisz do nas na adres dpco@hozelock.com.

Zamieszczone powyżej informacje oraz polityka prywatności nie mają charakteru umownego i nie stanowią części zawieranej z nami umowy. Nie ogranicza to w żaden sposób przysługujących ci praw wynikających z odpowiednich przepisów.

Pełna treść polityki prywatności

Administrator danych osobowych

Wszelkie dane osobowe przetwarzane przez Hozelock Limited w ramach niniejszej Polityki prywatności są administrowane przez Hozelock Limited, który w świetle prawa o ochronie danych osobowych obowiązującego w Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii pełni rolę „Administratora danych osobowych”. Można skontaktować się z nami pod adresem: Data Protection Officer, Midpoint Park, Birmingham, B76 1AB.

Czym są dane osobowe?

Dane osobowe to informacje, na podstawie których możliwa jest identyfikacja danej osoby, takie jak nazwisko, adres czy dane kontaktowe. Dane osobowe mogą też zawierać informacje o tym, w jaki sposób korzystasz z naszych stron internetowych oraz aplikacji mobilnych.

Kiedy zastosowanie ma polityka prywatności?

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie wobec danych osobowych, które gromadzimy, wykorzystujemy i przetwarzamy, odnoszących się do twoich relacji z Hozelock Limited w charakterze klienta lub potencjalnego klienta, między innymi w ramach korzystania ze świadczonych przez nas usług, naszych stron internetowych lub aplikacji mobilnych, jak również kontaktowania się z działem obsługi klienta.

Jak dbamy o bezpieczeństwo twoich danych osobowych?

Dokładamy wszelkich starań, aby zabezpieczyć udostępnione nam dane osobowe. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie z polityką bezpieczeństwa informacji.

Kiedy gromadzimy twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe gromadzimy, gdy korzystasz ze świadczonych przez nas usług, między innymi podczas korzystania z naszej strony internetowej lub aplikacji mobilnych, a także gdy kontaktujesz się z nami poprzez e-mail lub dział obsługi klienta.

Jakie dane osobowe gromadzimy i przechowujemy?

Gromadzimy następujące rodzaje danych osobowych:

 • Informacje udostępniane Hozelock Limited w celu realizacji zamówionej usługi.
 • Informacje o usługach, jakie świadczyliśmy dla ciebie w przeszłości.
 • Informacje o rejestracjach i innych działaniach na naszych stronach internetowych.
 • Informacje o sposobie użytkowania naszych stron internetowych i aplikacji mobilnych.
 • Informacje o twoim urządzeniu i lokalizacji podczas przeglądania naszych stron internetowych (np. adres IP). Adres IP to unikalny kod liczbowy identyfikujący twój komputer lub inne urządzenie. Można go wyłączyć w ustawieniach urządzenia.

W jakim celu wykorzystujemy twoje dane osobowe?

Główne cele, w jakich wykorzystujemy twoje dane osobowe, są następujące:

 • Świadczenie zamówionych usług.
 • Przeprowadzanie analiz i badań rynkowych.
 • Realizowanie działań marketingowych, w tym wyświetlanie reklam internetowych, oraz przekazywanie informacji na temat produktów i usług oferowanych przez Hozelock Limited.
 • Wprowadzanie udoskonaleń na naszych stronach internetowych i oferowanych produktach oraz usługach.

Kiedy wysyłamy wiadomości o treści marketingowej?

Gdy gromadzimy twoje dane osobowe bezpośrednio od ciebie, zawsze pytamy, czy chcesz otrzymywać od nas wiadomości o treści marketingowej. Nie udostępniamy twoich danych osobowych stronom trzecim. Uszanujemy twoją decyzję w zakresie rodzaju wiadomości, jakie chcesz otrzymywać, oraz sposobu, w jaki mają być przekazywane.

Jak można zdecydować, jakie wiadomości i w jaki sposób chcesz otrzymywać?

Jeśli zdecydujesz, że nie chcesz już otrzymywać wiadomości o treści marketingowej, możesz w dowolnym momencie wysłać do nas stosowną prośbę e-mailem na adres: dpco@hozelock.com.

Ponadto każda wysyłana przez nas e-mailem wiadomość marketingowa zawiera przycisk, którego kliknięcie powoduje usunięcie twojego adresu e-mail z listy subskrypcyjnej, w rezultacie czego nie będziesz otrzymywać kolejnych wiadomości o charakterze marketingowym.

Staramy się realizować prośby o zaprzestanie wysyłania wiadomości marketingowych w ciągu 21 dni roboczych od otrzymania takiej prośby, jednak możliwe jest, że będziesz otrzymywać takie wiadomości do momentu, aż zmiana zostanie odnotowana.

Pamiętaj, że pomimo zaprzestania wysyłania do ciebie wiadomości marketingowych zachowamy twoje dane osobowe w celu wskazania w naszej bazie danych, że nie życzysz sobie otrzymywania takich wiadomości.

Jaka jest podstawa prawna dla przetwarzania danych osobowych?

Hozelock Limited będzie przetwarzać twoje dane osobowe wyłącznie w sytuacji, gdy istnieje ku temu podstawa prawna. Podstawa prawna jest zależna od celu, w jakim Hozelock Limited gromadzi i wykorzystuje zgromadzone informacje. W świetle prawa Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii w niemal każdym przypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie:

 • Konieczność wykorzystania twoich danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane przez ciebie zapytanie.
 • Uzasadniony prawnie interes Hozelock Limited, jako sprzedawcy detalicznego, umożliwiający wykorzystanie twoich danych osobowych w celu prowadzenia działalności gospodarczej i podnoszenia jej wartości.
 • Konieczność wykorzystania twoich danych osobowych przez Hozelock Limited w celu spełnienia prawnego obowiązku.
 • Udzielenie przez ciebie zgody na wykorzystanie twoich danych osobowych w określonym celu przez Hozelock Limited.

Więcej informacji na temat poszczególnych podstaw prawnych znajdziesz poniżej.

Jeśli przetwarzanie twoich danych osobowych podlega innym przepisom, podstawa prawna ich przetwarzania może różnić się od przedstawionych powyżej i może we wszystkich przypadkach bazować na udzielonej zgodzie.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Zgromadzone dane osobowe będziemy przechowywać tak długo, jak będą nam potrzebne do realizowania celu, w jakim są przetwarzane. Dla przykładu, jeśli zareagujesz na kampanię marketingową, zachowamy twoje dane osobowe, dopóki nie zrealizujemy do końca rzeczonej kampanii.

Będziemy czynnie weryfikować zgromadzone dane i usuwać je w bezpieczny sposób lub w pewnych przypadkach anonimizować je, gdy nie będzie występować już potrzeba ich dalszego przechowywania. Jeśli przestaniesz wykazywać aktywność jako klient Hozelock Limited, twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane po 2 latach.

Uzasadniony prawnie interes

W uzasadnionym prawnie interesie Hozelock Limited, jako sprzedawcy detalicznego, leży wykorzystywanie gromadzonych danych osobowych w celu oferowania usług odpowiadających potrzebom klienta i sprawnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Obowiązki prawne

W pewnych sytuacjach Hozelock Limited podlega obowiązkom prawnym, w ramach których jest zobowiązany do wykorzystania twoich danych osobowych.

Ochrona żywotnych interesów

W pewnych sytuacjach konieczne może być wykorzystanie twoich danych osobowych w celu ochrony żywotnego interesu twojego lub osoby trzeciej.

Zgoda

Alternatywą jest gromadzenie i przetwarzanie twoich danych osobowych na podstawie udzielonej nam przez ciebie wyraźnej zgody.

Jeśli podstawą przetwarzania przez nas twoich danych osobowych jest udzielona przez ciebie zgoda marketingowa, możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie, przesyłając e-mail ze stosowną prośbą na adres dpco@hozelock.com.

Jeżeli całkowicie wycofasz udzieloną wcześniej zgodę, w pewnych okolicznościach może to oznaczać, że nie będziemy w stanie świadczyć usług lub części usług, których oczekujesz od nas jako klient Hozelock.

Komu udostępniamy zgromadzone dane osobowe?

Hozelock Limited nie będzie sprzedawać danych osobowych stronom trzecim ani przesyłać ich poza granice Unii Europejskiej.

Żądanie kopii swoich danych osobowych

Zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych możesz zażądać udostępnienia kopii wszystkich danych osobowych dotyczących twojej osoby przechowywanych przez Hozelock Limited. Udostępnienie kopii danych osobowych jest bezpłatne.

Wniosek musi zostać złożony w formie pisemnej, a jego treść musi zawierać:

 • Imię, nazwisko i adres zamieszkania wnioskodawcy.
 • szczegółowy opis wniosku,
 • wszelkie informacje, które mogą ułatwić nam zlokalizowanie wnioskowanych informacji.

Do wniosku muszą zostać dołączone:

 • Kserokopia dokumentu tożsamości.
 • Podpis wnioskodawcy i data złożenia wniosku.
 • jeśli składasz wniosek w imieniu drugiej osoby, wymagane jest przedstawienie podpisanego przez tę osobę upoważnienia,

Wnioski należy przesyłać na adres: Data Protection Officer, Hozelock Limited, Midpoint Park, Birmingham, B76 1AB.

Jakie przysługują ci prawa w odniesieniu do danych osobowych, które posiadamy na twój temat?

Na mocy obowiązujących w Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii przepisów ochrony danych osobowych przysługują ci określone prawa w odniesieniu do przetwarzania twoich danych osobowych. Otrzymane wnioski rozpatrujemy w ciągu 1 miesiąca, a ich realizacja zwykle jest bezpłatna. Jeśli wnioskowana sprawa jest szczególnie złożona, możemy wydłużyć termin rozpatrzenia wniosku do 3 miesięcy, o czym niezwłocznie cię powiadomimy.

Wszelkie wnioski będą rozpatrywane zgodnie z obowiązującym prawem. Jednak w zależności od wnioskowanej sprawy oraz charakteru dotyczących jej danych osobowych mogą wystąpić przyczyny prawne, z powodu których nie będziemy mogli pozytywnie ustosunkować się do otrzymanego wniosku. Dalsze objaśnienia wspomnianych praw i wyjątków zamieszczone zostały poniżej.

Szczegółowe informacje na temat tego, jak skorzystać z przysługujących ci praw, znajdziesz poniżej w sekcji „Jak skorzystać z przysługujących ci praw i zmienić sposób, w jaki wykorzystujemy twoje dane osobowe?”

Przysługują ci następujące prawa:

 1. Możesz zażądać, abyśmy przestali wysyłać ci wiadomości o charakterze marketingowym. Szczegółowe informacje na temat tego, jak zmienić zgodę na otrzymywanie wiadomości marketingowych, znajdziesz w punkcie „Jak można zdecydować, jakie wiadomości i w jaki sposób chcesz otrzymywać?” w sekcji „Kiedy wysyłamy wiadomości o treści marketingowej?” Od tego momentu nie będziemy mogli wysyłać ci żadnych treści marketingowych.
 2. Możesz zażądać, abyśmy zaprzestali wykorzystywania twoich danych osobowych, gdy dokonujemy tego w naszym prawnie uzasadnionym interesie (patrz sekcja „Jaka jest podstawa prawna dla przetwarzania danych osobowych?”, o ile nie wynika to z obowiązku prawnego lub nie istnieje inny uzasadniony prawnie interes, który jest nadrzędny wobec przysługujących ci praw.
 3. Możesz zażądać, abyśmy przestali przetwarzać twoje dane osobowe w celach marketingowych, w tym również w celach analitycznych na potrzeby prowadzenia celowanych działań marketingowych, włącznie z publikowaniem reklam w internecie.
 4. Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych.
  Występują pewne nieliczne wyjątki od tego prawa, jak choćby dane odnoszące się do osób trzecich, które nie wyraziły zgody na ich ujawnienie, oraz dane podlegające ochronie prawnej. Szczegółowe informacje znajdziesz w punkcie „Dostępu do danych osobowych” w sekcji „Jak skorzystać z przysługujących ci praw i zmienić sposób, w jaki wykorzystujemy twoje dane osobowe?”.
 5. Masz prawo poprosić nas o korektę twoich danych osobowych, jeśli są nieprawidłowe. W tym celu należy wysłać na adres dpco@hozelock.com wiadomość wyjaśniającą, co i w jaki sposób musi zostać poprawione.
 6. Możesz poprosić o usunięcie (lub zapomnienie) danych osobowych, które umożliwiają identyfikację twojej tożsamości.

W tej sytuacji usuniemy informacje umożliwiające identyfikację tożsamości z prowadzonych przez nas baz danych (poddamy je anonimizacji). Pomimo to przez okres dwóch lat przechowywać będziemy oddzielną i zastrzeżoną kopię takich informacji, aby spełnić nasze zobowiązania wobec organów ścigania, władz państwowych i władzy sądowniczej.

Kwestie do uwzględnienia:

 • W pewnych okolicznościach może to oznaczać, że nie będziemy w stanie świadczyć usług lub części usług, których oczekujesz od nas jako klient Hozelock.
 • Nie możemy usunąć twoich danych osobowych, jeśli rozpatrywana jest złożona przez ciebie skarga lub taka skarga została już rozpatrzona.

Jak skorzystać z przysługujących ci praw i zmienić sposób, w jaki wykorzystujemy twoje dane osobowe?

Jeśli chcesz zmienić sposób, w jaki wykorzystujemy twoje dane osobowe, wyślij do nas stosowną prośbę e-mailem na adres: dpco@hozelock.com. Poprosimy cię o udostępnienie kilku informacji niezbędnych do potwierdzenia twojej tożsamości. Zostaną wykorzystane wyłącznie w celu przetworzenia otrzymanego wniosku. Zanim przetworzymy otrzymany wniosek, potwierdzimy twoją tożsamość poprzez e-mail.

Uzyskiwanie dostępu do danych osobowych

Jeśli chcesz otrzymać kopię swoich danych osobowych, możesz złożyć stosowny wniosek na piśmie, zawierając w nim następujące informacje:

 • imię, nazwisko i adres zamieszkania wnioskodawcy,
 • szczegółowy opis wniosku,
 • kserokopia dokumentu tożsamości,
 • podpis wnioskodawcy i data złożenia wniosku,
 • jeśli składasz wniosek w imieniu drugiej osoby, wymagane jest przedstawienie podpisanego przez tę osobę upoważnienia,

wszelkie informacje, które mogą ułatwić nam zlokalizowanie wnioskowanych informacji.

Wniosek należy przesłać na adres: dpco@hozelock.com Wniosek można również przesłać pocztą tradycyjną na adres: Data Protection Officer, Hozelock Limited, Midpoint Park, Birmingham, B76 1AB.

Jak będziemy informować o zmianach w treści polityki prywatności?

Jeśli wprowadzimy zmiany w treści niniejszej polityki prywatności, powiadomimy cię o tym poprzez opublikowanie zaktualizowanej wersji dokumentu na stronie www.hozelock.pl. Zobowiązujemy się do szanowania i chronienia twojej prywatności, a ewentualne zmiany w treści niniejszej polityki prywatności będą w dalszym ciągu odzwierciedlać to zobowiązanie.

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych przetwarzanych przez Hozelock w ramach relacji z klientem lub potencjalnym klientem.

Jak skontaktować się z nami i skorzystać z prawa do złożenia skargi?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej polityki, skontaktuj się z inspektorem ochrony danych.

Wiadomości adresowane do Inspektora danych osobowych w Hozelock Limited można przesyłać na adres dcpo@hozelock.com.

Robimy, co w naszej mocy, aby twoje dane osobowe były przetwarzane w bezpieczny sposób. Jeżeli jednak nie satysfakcjonują cię stosowane przez nas metody, możesz zwrócić się do inspektora ochrony danych w Hozelock Limited i przedstawić mu swoje wątpliwości.

Mamy nadzieję, że będziemy w stanie rozwiązać zgłoszone kwestie sporne i wytłumaczyć ewentualne niejasności.

Możesz też skorzystać z prawa do złożenia skargi przed brytyjskim organem nadzorczym do spraw ochrony danych osobowych, kierując korespondencję na adres:

Information Commissioner’s Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF.